JobHouse Ads Published on: 07/01/2016 | Closing date: 31/05/2016

Eksekutif Kesetiausahaan

W.P. Kuala Lumpur

Responsibilities:

Membantu Pengurus Kanan, Undang-undang/Setiausaha Syarikat dalam menyelaraskan urusan perkhidmatan kesetiausahaan Syarikat seperti berikut:

 • Penyediaan dokumen khusus selaras dengan pematuhan/ amalan kesetiausahaan bagi memenuhi keperluan Akta Syarikat 1965, Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad, Suruhanjaya Sekuriti dan lain-lain badan berperaturan
 • Pengedalian mesyuarat-mesyuarat Lembaga, Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat serta mesyuarat-mesyuarat pengurusan Kumpulan Syarikat
 • Penyediaan minit-minit mesyuarat seperti butiran (2) di atas dan resolusi edaran Lembaga Pengarah
 • Lain-lain tugasan yang diarahkan dari masa ke semasa

Requirements:

 • Memiliki sijil penuh ICSA dan menjadi ahli MAICSA atau finalis ICSA
 • Sekurang-kurang 2 tahun pengalaman didalam bidang kesetiausahaan. Keutamaan akan diberikan kepada calon yang mempunyai pengalaman kerja di Syarikat tersenarai di Bursa Malaysia Securities Berhad
 • Berkemahiran serta berkebolehan dalam penulisan laporan
 • Proaktif, berdikari dan sedia bekerja berkonsep "Multi Task "
 • Berkemahiran dalam penggunaan perisian MS Office
 • Berkebolehan bertutur dan menulis dengan baik dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
 • Mampu bekerja dibawah tekanan.

 

Remuneration

 • Salary : (RM)2500.00 - (RM)3500.00
 • Benefit : EPF, SOCSO & Insurance provided.